Fyrudden - Gryt


Snäckuddevägen 3 och 5


Snäckuddevägen 3 och 5

Fyrudden

Skärgårdsnära tomter för nyproduktion!

Välkommen till Fyrudden beläget på fastlandet i Gryts vackra skärgård. Här kan du själv välja om du vill bo i ett eller två plan, permanent eller bara en del av året. Tomterna är obundna av husleverantör och anslutna till kommunalt VA. Välkommen att ringa 0121-80 00 80 för mer info och visning!

Fakta

Adress:
Snäckuddevägen 3 och 5
Område:
Fyrudden, Gryt
Kommun:
Valdemarsvik
Församling:
Valdemarsvik
Fastighetsbeteckning:
FYRTORP 1:140 eller 1:142
Typ:
Tomt
Ägandeform:
Friköpt - Tomt
Vatten och avlopp:
Kommunalt vatten året om. Kommunalt avlopp.

Ekonomi

Taxeringsvärde tomt:
269 000 kr
Taxeringsvärde totalt:
269 000 kr
Kommentar taxering:
Avser Snäckuddevägen 5
Taxeringen är preliminär:
Nej
Kommentar taxering:
Avser Snäckuddevägen 5
Bef. pantbrev:
1st om 1 937 000 kr
Taxeringsår:
2018
Kommunal skatt (exkl. kyrkoskatt):
34.03%
Taxeringskod:
210

Energideklaration

Behövs ej

Servitut och gemensamhetsanläggningar

  • Gemensamhetsanläggning Valdemarsvik FYRTORP GA:10. Avser Miljöstation för hantering av hushållsavfall och naturmark inom fyrtorp 1:35s planområde, utom två bodar väster om fyrtorp 1:108. Förvaltas av Snäckuddens samfällighetsförening (#fnr_050179025)
  • Gemensamhetsanläggning Valdemarsvik FYRTORP GA:9. Avser lokalgator. Förvaltas av Snäckuddens samfällighetsförening (#fnr_050179026)
  • Gemensamhetsanläggning Valdemarsvik FYRTORP GA:8. Avser Dagvattenledningar, dagvattendike med utlopp till havet. Förvaltas av Snäckuddens samfällighetsförening. (#fnr_050179027)
  • Gemensamhetsanläggning Valdemarsvik FYRTORP GA:7. Avser Spillvattenledningar och avloppspumpstation. Förvaltas av Snäckuddens samfällighetsförening. (#fnr_050179028)
  • Gemensamhetsanläggning Valdemarsvik FYRTORP GA:6. Avser Vattenledningar, mätarbrunn. Fövaltas av Snäckuddens samfällighetsförening. (#fnr_050179029)

Förening

Nej
Nej

Tomter och nyproduktion

Tomterna säljs till nedanstående priser beroende av tomtens läge i området. Tomtpriset inkluderar anslutning till kommunalt VA. El finns framdragen till tomtgräns men anslutningsavgift till Eon tillkommer. Fiber finns indraget till grunden. Köparen står för anslutningsavgiften.

Snäckuddevägen 3, 370 m², Fast pris 570.000 kr, Fyrtorp 1:142
Snäckuddevägen 5, 370 m², Fast pris 495.000 kr, Fyrtorp 1:140

I området finns möjlighet att välja mellan att bygga i ett eller två plan. Det står dig som köpare fritt att välja husleverantör så länge du håller dig till planbestämmelserna.

Om du väljer att beställa huset via Väg och Byggnad Harryson AB som byggt de övriga husen i området kan du välja ett enplanshus på 110,9 m² alternativt ett tvåplanshus om 130,0 m². Priset för ett färdigt lösvirkeshus i grundutförande byggt av Väg och Byggnad Harryson AB startar på det förmånliga fasta priset om 1 745 000 kr. Ett hus i 2 plan startar på ett fast pris om 2 195 000 kr. Då tillkommer endast tomtinköp, elanslutning samt eventuella tillval (se vidare den tekniska beskrivningen avseende vad som ingår respektive vad som är tillval). Du har med detta upplägg själv stora möjligheter att påverka planlösningen samt att välja
material och färger avseende ytskikten.

Läs gärna mer om Gryts skärgård och omgivningarna via https://www.gryt.se/

Pantbrev/Övrigt

Befintliga pantbrev per fastighet enligt nedan:

Snäckuddevägen 3: 1 937 000 kr, Fyrtorp 1:142
Snäckuddevägen 5: 1 937 000 kr, Fyrtorp 1:140

Elanslutningsavgifter ingår ej i köpeskillingen. Det åligger köparen att ensam bekosta sådan anslutning. Affären på Fyrudden är numera öppen året om.

Observera också att fastighetsmäklarens ansvar endast omfattar förmedling av fastigheten och inte entreprenaden avseende husproduktionen.

 

Område

Läs gärna mer om området på Visit Östergötlands hemsida https://www.visitostergotland.se/inspireras/ostgotaskargarden/ alternativt på Grytportalen https://www.gryt.se/

Planritningar

Fyll i formuläret nedan för att anmäla dig till visningen för Snäckuddevägen 3 och 5

Välj en eller flera visningar nedan

Birgitta Johansson
Fastighetsmäklare
070-735 35 30
Hans Larsson
Kontorschef
070-724 44 50