Såld Unik strandtomt i Ensjön!

Daggkåpevägen 21

Ensjön

Unik strandtomt i Ensjön!

Belägen på en vacker udde vid Ensjön ges nu ett ytterst sällsynt tillfälle att förvärva en av de få och största strandtomterna i Norrköping. Kort avstånd till stan och ett svårslaget läge med fri utsikt över Ensjön. På tomten står idag ett "bostadshus", en förrådsbyggnad samt en "sjöbod", där ingen av dessa nyttjas och är därför att betrakta som totala rivningsobjekt. Till fastigheten finns ev rätt att anlägga en egen brygga i Ensjön (läs mer i stycket bryggrätt). Fastigheten säljs med friskrivning av dolda fel.

Fakta

Adress:
Daggkåpevägen 21
Område:
Ensjön, Norrköping
Kommun:
Norrköping
Fastighetsbeteckning:
SANKT JOHANNES 4:4
Typ:
Tomt
Ägandeform:
Småhus - Friköpt
Byggnadsår:
1937
Vatten och avlopp:
Vatten saknas/Avlopp saknas.
TV- Internetutbud:
Fiber finns ej.

Ytor

Tomtarea
6 070Kvm
Boarea
65Kvm

Ekonomi

Energideklaration

Beskrivning

Ansöka om byggrätt

När det gäller vad och hur mycket man får bygga så finns det ingen bestämd byggrätt och måste därmed avgöras från fall till fall. Den som önskar ansöka om att riva huset och även ansöka om bygglov för en/flera nya byggnader kommer få göra det på helt egen bekostnad och på eget ansvar. Fastigheten tillhör i dagsläget ej någon detaljplan samt har strandskydd som gör att kommun och Lantmäteri ej vill ge ett förhandsbesked på vad som kan/får byggas. Det krävs strandsskyddsdispens för att bygga huvudbyggnad (till exempel enbostadshus) och komplementbyggnader. Det krävs dock inget strandsskyddsdispens för mindre tillbyggnader.

Bryggrätt

En mindre brygga som inte stör växt- och djurliv kan anläggas (utan strandskyddsdispens) inom ett strandområde utanför fastigheten. Det området är markerat i den bifogade kartan (under fliken dokument). Det är en remsa som går ut ca 10-12 meter från fastigheten i fråga (Sankt Johannes 4:4). Den remsan tillhör en annan fastighet (Navestad 3:1) som någon annan äger och det skulle då krävas ett godkännande från fastighetsägaren att anlägga brygga där. Om bryggan kommer längre ut än den remsan så krävs det strandskyddsdispens.

På bilden med ortofoto kan du se lite bättre hur långt fastigheten sträcker sig och var gränserna går. Där ser man bättre att bryggan måste anläggas över en annan fastighet för att nå ut till vattnet. På bilden kan man även se vass på vissa ställen. Om bryggan ska anläggas där det finns vass så måste man göra en anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. 

Planritning

Ansvarig fastighetsmäklare

Alexander Solmell
VD Sverige/Fastighetsmäklare

Extra kontakt

Daniel Johansson
Ägare/Fastighetsmäklare